TEC-Services

English language and business communications

TEC-Services verzorgt sinds 1991 praktijkgerichte en op uw bedrijf toegesneden in-company taaltrainingen voor u en al uw medewerkers.

foto

Taaltrainingen

Communicatieve benadering

Wij gaan uit van de opvatting dat taal bedoeld is om met anderen te communiceren, dus een communicatiemiddel. Taal is voor ons geen doel op zich. Dus richten wij onze aandacht niet zozeer op de "techniek" van de taal (grammatica - regels en uitzonderingen, u weet wel-, spelling, uitspraak, woordenschat) als wel op de functie van de taal.

Zaak is, en dat stellen wij ons ten doel, dat u in staat gesteld wordt om de taal zo te hanteren in uw beroepssituatie dat u effectief kunt communiceren met uw zakenrelaties, over uw zakelijke onderwerpen, maar ook over meer persoonlijke dingen, over koetjes en kalfjes, over voetbal, over... well, vult u maar in.
Want hier sluit onze maatwerk benadering op aan!

"De inhoud en het materiaal waren ter zake doende en leerzaam; de les activiteiten waren gevarieerd door de verschillende onderwerpen en methodes."

Last update: 5 oktober 2013