TEC-Services

English language and business communications

TEC-Services verzorgt sinds 1991 praktijkgerichte en op uw bedrijf toegesneden in-company taaltrainingen voor u en al uw medewerkers.

Goed communiceren is als feilloos navigeren

Maatwerk

Tailor-made teaching and learning

Onze aanpak begint bij een gedegen intake (meestal mondeling). Samen met de cursist(en) stellen wij vast wat de teaching points moeten zijn. We gaan uit van het motto: kwaliteit voor kwantiteit, dus kiezen we voor een beperkt aantal leerdoelen waarvan we de noodzaak en de relevantie inzien en waaraan we dus gericht kunnen werken (road to success).

Alle onderwerpen zijn direct gerelateerd aan het gebruik van de taal in het beroep van de cursist(en), dus kan de cursist het geleerde of het geoefende in de cursus meteen in de eigen praktijk toepassen, en dat al tijdens de cursus! De inzet en de motivatie van de cursist is hierbij van doorslaggevend belang. Tijdens de cursus kunnen we de praktijk ervaringen al bespreken en versterken middels onze feedback en eventueel aanvullende oefeningen, en zodoende komen tot een overtreffende verbetering van de performance van de cursist, want dat is uiteindelijk ons gezamenlijke doel.

Afsluiting van elke cursus of training met een certificaat

De meeste cursussen zijn daarom opgezet volgens een wekelijkse frequentie van enkele uren per les of sessie. Dat levert een goed ritme op: les –> praktijk –> les –> praktijk, enzovoort. Het kan evenwel ook op iemand's maat zijn om een enkele intensieve sessie van een dagdeel te beleggen, bijvoorbeeld een korte, intensieve training gericht op één onderwerp of vaardigheid (zie Smart Courses), als voorbereiding op een komende specifieke performance in de beroepssituatie (een presentatie bijvoorbeeld).

En: elke cursus of training wordt op gepaste wijze afgesloten met de uitreiking van een Certificaat.

Last update: 5 oktober 2013