TEC-Services

English language and business communications

TEC-Services verzorgt sinds 1991 praktijkgerichte en op uw bedrijf toegesneden in-company taaltrainingen voor u en al uw medewerkers.

Coaching & Intervisie

Individuele coaching

Werken aan uw persoonlijke ontwikkeling met behulp van een externe gesprekspartner. We gaan uit van uw specifieke vraag en reflecteren over uw werksituatie en over de effectiviteit van uw gebruikelijke manier van handelen, doen en laten. Het doel is om binnen enkele weken te komen tot een nieuwe aanpak. Wij kunnen daarbij twee manieren van coachen inzetten: 'gewoon' coachen en provocatief coachen.

Coachen in het Engels!

Dank zij onze dubbele bekwaamheid zijn wij in staat om u een unieke service te bieden: Coaching in English! Heeft u buitenlandse werknemers in huis, dan heeft u nu de kans om hen deskundig te laten begeleiden in een taal die noch voor hen, noch voor de coach een probleem is! Daarmee is de kans op een succesvol en bevredigend coachingstraject aanmerkelijk groter.

Het traject ziet er als volgt uit:

  • Intake: in een kennismakingsgesprek van 1 uur formuleren we gezamenlijk de kernvraag; vervolgens bespreken we onze aanpak en het aantal sessies van 1 uur afspreken, we houden het zo kort mogelijk, niet meer dan negen sessies.
  • Coachingstraject:
    • reflectie op eigen gedrag, wensen, functioneren
    • inzicht krijgen in verschil tussen willen en kunnen, tussen bestaande en gewenste realiteit
    • werken aan alternatieven, in praktijk toepassen, evalueren en herzien

Intervisie

Bij intervisie gaat het over een werkprobleem dat voorgelegd wordt aan een aantal collega's (binnen of buiten de organisatie) met de vraag het probleem te analyseren en van een advies te voorzien (Jeroen Hendriksen in "Werkboek Intervisie", uitg. Nelissen 2002).

Derhalve: met anderen reflecteren over zaken die je in je werk bezighouden. Dit leidt niet alleen tot praktische, werkbare oplossingen maar ook tot groter inzicht in je eigen functioneren. Je leert ook hoe anderen met hún vragen omgaan: de groep reflecteert, vraagt, analyseert, ondersteunt, luistert, adviseert, coacht elkaar. Begeleid door een ervaren coach in eerste instantie - later kan de groep zelfstandig verder, indien gewenst.

Organisatie:

  1. Voortraject: intake(s), evt. voorlichtingsbijeenkomst, afspaken/intervisiecontract;
  2. Intervisietraject: uitvoering van aantal afgesproken sessies

Last update: 5 oktober 2013